lauantai 14. marraskuuta 2015

Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa

Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 3,2 prosenttia. Vapaarahoitteisten* asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,9 prosenttia. Sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 2,9 prosenttia. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu on käytännössä sama kuin monien vuokravälitysfirmojen standardisopimuspohjissa mainittu 3 %:n vuosikorotus.

Keskivertovuokralaisen on helpompi ymmärtää yksinkertainen prosenttikorotus kuin elinkustannusindeksiin perustuva vuokrankorotus, joka lasketaan indeksin pistelukujen pohjalta. Kunkin kuukauden indeksin pisteluku julkaistaan seuraavan kuukauden 15. päivänä. Taulukot ovat nähtävissä Tilastokeskuksen internetsivuilta. Myös hoitovastikkeeseen perustuva korotus voi olla vuokralaisen kannalta vaikeaselkoinen, vaikka se voisikin olla loogisin korotusperuste. Epämääräiset korotusperusteet (esim. "yleinen vuokratason nousu" tai "X-liiton suosituksen mukaisesti") eivät ole juridisesti päteviä.

Lain mukaan vuokraa voidaan vuokrasuhteen aikana korottaa yksipuolisesti vain, jos tätä koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Jos vuokraa halutaan korottaa muutoin, kuin sopimuksessa olevan ehdon perusteella, on korottamisesta neuvoteltava vuokralaisen kanssa. Hyvän vuokratavan mukaan korotusneuvottelut on aloitettava vähintään 6 kuukautta ennen aiottua korotusta.

Tilastokeskuksen julkaisemat tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen vuokrien neljännesvuositilastosta, joka perustuu työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävään haastatteluaineistoon ja Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin.

*Vapaarahoitteinen asunto tarkoittaa sitä, että se on rakennettu ilman valtiolta saatua korkotukea tai lainaa eli niin sanottua Aravalainaa. Vapaarahoitteiseen asuntoon ei sisälly mitään rajoituksia eikä valtion asettamia ehtoja tai rajoituksia kuten esimerkiksi tulo- ja varallisuusrajoja, joita ARA-asunnoissa on. Tässä blogissa keskitytään vapaarahoitteisiin asuntoihin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti