perjantai 19. elokuuta 2016

Elite Vuokratuottorahasto - Vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle
Elite Varainhoito -konserniin (ELVH) kuuluva Elite Rahastohallinto Oy on juuri pukannut markkinoille Elite Vuokratuotto-nimisen erikoissijoitusrahaston. Rahasto sijoittaa vuokra-asuntoihin ja toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituilla kaupunkiseuduilla. Rahaston käteisvaroja voidaan sijoittaa listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin ja korkoinstrumentteihin sekä kiinteistöihin liittyviin indeksiosuusrahastoihin (ETF).

Elite Vuokratuotto -rahaston tuottotavoite on 7-9 % vuodessa. Huomaa, että tuottotavoite ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Tavoitteena on 4-5 % vuotuinen vuokrakassavirrasta ja realisoituneista myyntivoitoista muodostuva jakokelpoinen tuotto. Kassavirtaa ei jaeta realisoitumattomasta arvonnoususta.

Rahasto-osuuksia voi merkitä neljä kertaa vuodessa ja lunastuksia voi tehdä kaksi kertaa vuodessa. Minimimerkintä piensijoittajille suunnatussa Osuussarjassa A on 5 000 EUR, merkintäpalkkio 2 % ja kiinteä hallinnointipalkkio (p.a.) 1,5 %. Viimeksi mainittu peritään rahaston kokonaisvaroista. Tuottosidonnainen palkkio on 20 %, mutta sitä voidaan periä vain 6 %:n vuotuisen tuoton ylitteestä.

Avaintietoesitteen suosituksen mukaan rahasto ei sovellu sijoittajalle, joka aikoo luopua osuudestaan 5 vuoden kuluessa. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä lunastuspalkkio laskee voimakkaasti sijoitusajan pidentyessä. Alle 3 v. sijoituksissa se on 5 %, 3-6 v. sijoituksissa 3 % ja 6 v. sijoituksissa 1 %. Sijoitushorisontin olisi siis hyvä olla vähintään 6 v.

Miljoonalla eurolla pääsee mukaan Osuussarjaan B ja viidellä miljoonalla Osuussarjaan C. Näiden sarjojen kulurakenne löytyy lakisääteisistä materiaaleista.

Rahaston riski-tuottoprofiili on 4. Koska rahastolla ei luonnollisesti ole viiden vuoden tuottohistoriaa, on synteettinen riski-tuottoprofiili johdettu rahastoa edustavan mallisalkun kymmenen vuoden vuosituottosarjasta. 

Elite Vuokratuotto -rahaston virallinen rahastoesite, rahaston säännöt ja avaintietoesite ovat saatavilla Eliten toimipisteistä ja osoitteesta www.eliterahastohallinto.fi. Sijoittajan tulee tutustua näihin lakisääteisiin materiaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä kirjoitus on luonteeltaan informatiivista, eikä sitä pidä tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamaksi sijoitussuositukseksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetun lain tarkoittamaksi sijoitusneuvonnaksi. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti